8 US$

Thanh toán hàng tháng cho mỗi nhân viên

Chỉ dành cho người dùng trực tuyến
Bắt đầu miễn phí

Ý nghĩa của việc thanh toán cho một nhân viên trong Ploito là gì?

Bạn trả 8 US$ cho mỗi nhân viên hoạt động trực tuyến. Ví dụ, nếu bạn có 10 nhân viên làm việc theo ca, bạn chỉ trả cho 5 nhân viên làm việc cùng một thời điểm.

Có cơ hội thử Ploito miễn phí không?

Có, bạn có thể sử dụng Ploito miễn phí cho đến 4 nhân viên. Nếu số lượng nhân viên của công ty tăng, dịch vụ Ploito sẽ trở thành dịch vụ trả phí.

Tại sao Ploito lại tiết kiệm chi phí?

Văn phòng ảo của Ploito ít nhất là rẻ hơn 20 lần so với việc thuê một văn phòng thực sự.

Tôi có thể tăng số lượng slot vào bất kỳ thời điểm nào không?

Có, bạn có thể mua thêm slot vào bất kỳ thời điểm nào trên trang thanh toán. Chúng sẽ được tính prorata dựa trên ngày của các slot hiện tại của bạn và sẽ được kéo dài cùng với chúng.

Tôi có thể giảm số lượng slot vào bất kỳ thời điểm nào không?

Bạn có thể giảm số lượng slot, nhưng chỉ cho kỳ thanh toán tiếp theo. Không thể giảm slot trong suốt một kỳ đã thanh toán, và slot đã trả phí không hoàn lại.

Có bất kỳ phí phụ phí hoặc phí nào khác không?

Ploito không có các dịch vụ phụ phí. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng để xử lý thanh toán, chúng tôi sử dụng dịch vụ bên thứ ba (Merchants of records), có thể thêm các mức thuế GTGT có thể áp dụng ở nước của bạn.