Chúng tôi trả 20% của mỗi hóa đơn của khách hàng do bạn giới thiệu.
Trọn đời!

Mang khách hàng đến Ploito và kiếm tiền cùng chúng tôi. Thanh toán bằng bất kỳ phương thức thuận tiện nào.
Nhận liên kết đối tác

Chương trình liên kết được thực hiện như thế nào?

Chương trình đối tác của chúng tôi được thực hiện thông qua bot Telegram. Hãy nhắn tin cho bot của chúng tôi và nhận được liên kết độc đáo của bạn để thu hút khách hàng đến Ploito. Bằng cách sử dụng bot, bạn có thể:

🔗Nhận liên kết đối tác duy nhất của bạn
🏢Nhận thông báo về các đăng ký giới thiệu mới
💸Học ngay lập tức về việc tích lũy phần thưởng đối tác cho bạn.
👥Nhận danh sách người giới thiệu của bạn
💳Kiểm tra số dư, xem danh sách các khoản thanh toán hoặc đặt hàng mới
📢Được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong điều khoản của chương trình liên kết.

Điều khoản và điều kiện của chúng tôi

Chúng tôi rất trung thành với các đối tác và sẵn lòng làm việc với mỗi người dựa trên những điều khoản cá nhân. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mã khuyến mãi hoặc gán giới thiệu cho bạn một cách thủ công nếu bạn không thể hoặc không muốn sử dụng liên kết đối tác. Tuy nhiên, bất kể điều này, chúng tôi có những quy định nhất định và yêu cầu tuân thủ một số điều kiện:

Điều khoản

🍪Thời gian sống của cookie từ liên kết đối tác là 30 ngày.
🏆Nếu một người giới thiệu nhấp vào các liên kết từ các đối tác khác nhau, họ sẽ được gán cho người cuối cùng.
🫰Số tiền tối thiểu để yêu cầu thanh toán: 40 US$

Quy tắc

Vi phạm những quy tắc này có thể dẫn đến việc bạn bị loại khỏi chương trình đối tác của chúng tôi.

🚷Bạn không được quyền mời chính mình làm người được giới thiệu để nhận được giảm giá.
⛔️Việc sử dụng thương hiệu "ploito" làm từ khóa trong quảng cáo theo ngữ cảnh bị cấm.
🚫Spam, bất kỳ loại mail không mong muốn nào và các phương pháp quảng cáo lừa đảo đều bị cấm.

Tài liệu quảng cáo

Bạn có thể tải xuống và sử dụng các tài liệu quảng cáo của chúng tôi để nâng cao hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn.

Tài liệu video

Biểu ngữ

Biểu trưng